Uslovi korištenja

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVU IZJAVU O PRAKSI PRIVATNOSTI PRIJE KORIŠTENJA NAŠE USLUGE

vidjuice.com ("Naš", "Mi" ili "Nas") se sastoji od web stranica koje sadrže informacije koje smo mi pružili. Vaš pristup Stranici vam se nudi pod uslovom da prihvatite ove Uslove korišćenja usluge zajedno sa našom izjavom o praksi privatnosti, koja je ovde uključena ovom referencom i nalazi se na ("Uslovi"). Ako se uslovi ovog ugovora smatraju ponudom, prihvatanje je izričito ograničeno na takve uslove. Ako se bezuslovno ne slažete sa svim odredbama i uslovima ovog ugovora, nemate pravo da koristite Stranicu/Klijenta i bilo koje druge povezane usluge.

1. PRISTUP USLUGAMA

Imajte na umu da zadržavamo pravo, prema vlastitom nahođenju, da promijenimo ove Uslove u bilo koje vrijeme nakon obavještenja. U svakom trenutku možete pregledati najnoviju verziju Uslova. Ažurirani Uslovi su vas obavezujući na datum verzije naveden u ažuriranim Uslovima. Ako se ne slažete sa ažuriranim Uslovima, morate prestati koristiti vidjuice.com uslugu. Vaše daljnje korištenje usluge nakon datuma stupanja na snagu predstavljat će vaše prihvatanje ažuriranih Uslova.

2. PROMJENE SAJTA/KLIJENTA

Možete koristiti Stranicu/Klijenta ako i kada je dostupna. Ne garantujemo dostupnost Stranice/Klijenta ili bilo koje posebne funkcije. Određena funkcija može biti verzija prije izdanja i možda neće raditi ispravno ili na način na koji bi konačna verzija mogla funkcionirati. Možemo značajno promijeniti konačnu verziju ili odlučiti da je ne objavimo. Zadržavamo pravo da promijenimo, uklonimo, izbrišemo, ograničimo ili blokiramo pristup, naplatimo ili prestanemo pružati sve ili bilo koji dio Stranice/Klijenta u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti.

3. SADRŽAJ

vidjuice.com Sajt/Klijent i sve druge povezane usluge moraju se koristiti samo u privatne svrhe. Bilo kakva komercijalna upotreba vidjuice.com je strogo zabranjena i biće pokrenuta pred sudom. Jedina svrha vidjuice.com je da kreira kopiju online sadržaja koji se može preuzeti za privatnu upotrebu korisnika („pošteno korištenje“). Svako daljnje korištenje sadržaja koji prenosi vidjuice.com, posebno, ali ne isključivo, čini sadržaj javno dostupnim ili ga komercijalno koristi, mora se dogovoriti s nositeljem prava na odgovarajući preuzeti sadržaj. Korisnik snosi punu odgovornost za sve radnje u vezi sa podacima koje prenosi vidjuice.com. vidjuice.com ne daje nikakva prava na sadržaj, jer djeluje samo kao pružatelj tehničkih usluga.

Stranica/Klijent ili aplikacije na Stranici/Klijentu mogu sadržavati veze ka web lokacijama ili klijentima trećih strana („Povezane stranice/Klijent“). Povezane stranice/klijent nisu pod našom kontrolom i mi nismo odgovorni za bilo koju povezanu stranicu, uključujući bilo koji sadržaj sadržan na povezanoj web lokaciji ili bilo kakve promjene ili ažuriranja povezane stranice. Pružamo vam linkove samo kao pogodnost, a uključivanje bilo koje veze ne implicira našu podršku stranice ili bilo kakvu povezanost s njenim operaterima. Korisnik snosi punu odgovornost za provjeru legitimnosti njegovog korištenja vidjuice.com. vidjuice.com pruža samo tehničke usluge. Dakle, vidjuice.com ne preuzima odgovornost prema korisniku ili bilo kojoj trećoj strani za dozvoljenost preuzimanja sadržaja putem vidjuice.com.

Izjavljujete i jamčite nam da: (A) ste pojedinac (tj. niste korporacija) i da ste punoljetni za sklapanje obavezujućeg ugovora ili da imate dozvolu roditelja za to, a vi ste barem 13 godina ili više ili više; (B) sve informacije o registraciji koje pošaljete su tačne i istinite; I (C) održavat ćete tačnost takvih informacija. Također potvrđujete da vam je zakonski dozvoljeno korištenje i pristup uslugama i da preuzimate punu odgovornost za odabir i korištenje i pristup uslugama. Ovaj ugovor je nevažeći tamo gdje je to zakonom zabranjeno, a pravo na pristup uslugama se ukida u takvim jurisdikcijama.

4. REPRODUKCIJE

Sve ovlaštene reprodukcije bilo koje informacije sadržane ovdje moraju uključivati ​​napomene o autorskim pravima, žigove ili druge vlasničke legende vidjuicea, na bilo kojoj kopiji materijala koje ste napravili. Lokalni zakoni reguliraju licencu za softver i korištenje ove web stranice.

5. FEEDBACK

Svaki korisnički generirani sadržaj, uključujući, ali ne ograničavajući se na komentare korisnika, prijedloge, ideje ili druge povezane ili nepovezane informacije, koje ste dali vi ili bilo koja druga strana u obliku e-pošte ili drugih podnesaka nama (isključujući materijal koji objavljujete na Servisu u skladu sa ovim Uslovima) (zajedno 'Povratne informacije'), nisu povjerljive i ovime nama i našim podružnicama i povezanim društvima dajete neekskluzivno, bez naknade, trajno, neopozivo i potpuno podlicencirano pravo da koristimo vaše Povratne informacije i komentare u bilo koju svrhu bez naknade ili pripisivanja vama.

6. ODŠTETA

Vi ćete braniti, obeštetiti i zadržati bezopasan vidjuice, njegove podružnice, filijale, partnere i oglašivače trećih strana i njihove odgovarajuće direktore, službenike, agente, zaposlenike, davaoce licenci i dobavljače od i protiv bilo kakvih troškova, šteta, troškova i obaveza (uključujući , ali ne ograničavajući se na razumne advokatske naknade) koje proizlaze iz ili su povezane s vašim korištenjem usluge, vašim kršenjem ovih Uvjeta ili bilo koje Politike, ili vašim kršenjem bilo kojeg prava treće strane ili primjenjivog zakonodavstva.

7. ODRICANJE GARANCIJE

U maksimalnom obimu koji je dozvoljen važećim zakonom, Sajt i Sadržaj su obezbeđeni 'KAKVI JESU', 'SA SVIM GREŠKAMA' i 'KAKO DOSTUPNO', a sav rizik upotrebe i performansi ostaje na vama. vidjuice.com, njegovi dobavljači i davaoci licenci NE DAJU NIKAKVE izjave, garancije ili uslove, izričite, implicirane ili zakonske i ovim se odriču bilo kakvih implicitnih garancija o mogućnosti prodaje, prodajnom kvalitetu, prikladnosti za određenu svrhu, naslovu, tihom uživanju ili nekršenje. Konkretno, vidjuice.com, njegovi dobavljači i davaoci licenci ne daju nikakvu garanciju da će Sajt ili Sadržaj: (A) ispuniti vaše zahteve; (B) će biti dostupan ili dostavljen neprekidno, blagovremeno, bezbedno ili bez grešaka; (C) sve informacije ili sadržaji dobijeni putem SAJTA bit će tačni, potpuni, ili pouzdan; ili (D) da će svi nedostaci ili greške u njemu biti ispravljeni. Svemu sadržaju koji preuzmete ili dobijete putem stranice pristupate na vlastitu odgovornost, a vi ćete biti isključivo odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji zbog toga nastane. Možda imate dodatna prava prema vašim lokalnim zakonima koja se OVI ODREDBA ne mogu promijeniti. Konkretno, u meri u kojoj lokalno zakonodavstvo implicira statutarne uslove koji se ne mogu isključiti, OVI uslovi se smatraju uključenim u ovaj dokument, ali odgovornost vidjuice.com za kršenje OVIH zakonskih podrazumevanih uslova je ograničena u skladu sa i u meri u kojoj je to dozvoljeno prema TOM zakonu. Možda imate dodatna prava prema vašim lokalnim zakonima koja se OVI ODREDBA ne mogu promijeniti. Konkretno, u meri u kojoj lokalno zakonodavstvo implicira statutarne uslove koji se ne mogu isključiti, OVI uslovi se smatraju uključenim u ovaj dokument, ali odgovornost vidjuice.com za kršenje OVIH zakonskih podrazumevanih uslova je ograničena u skladu sa i u meri u kojoj je to dozvoljeno prema TOM zakonu. Možda imate dodatna prava prema vašim lokalnim zakonima koja se OVI ODREDBA ne mogu promijeniti. Konkretno, u meri u kojoj lokalno zakonodavstvo implicira statutarne uslove koji se ne mogu isključiti, OVI uslovi se smatraju uključenim u ovaj dokument, ali odgovornost vidjuice.com za kršenje OVIH zakonskih podrazumevanih uslova je ograničena u skladu sa i u meri u kojoj je to dozvoljeno prema TOM zakonu.

8. Ograničenje aktivacije

Obratite pažnju da se VidJuice UniTube mjesečni/godišnji/doživotni plan za 1 PC/Mac/Android može registrovati samo na 1 uređaju, dok se VidJuice UniTube porodični plan može registrovati samo na 5 uređaja.

U slučaju promjene uređaja ili ponovne instalacije sistema, nećete moći registrirati VidJuice UniTube sa vašim licencnim ključem. Podržavamo resetiranje 5 puta za svaki licencni ključ. Nakon 5 puta ponovne instalacije, morate kupiti novi licencni ključ da nastavite koristiti našu uslugu. Štaviše, ako licencni ključ koristite samo vi, možete nas kontaktirati da poništimo licencni ključ za vas nakon ograničenja.

9. KONTAKT

Ako imate bilo kakvih pitanja, pritužbi ili pritužbi u vezi sa Uslugama, možete nas kontaktirati na [email protected]